Massive Open Online Course (MOOC)

Dưới đây là bản tiếng Việt 

MOOC_-_Massive_Open_Online_Course_logo.svg

Imagine courses with 2500 or 25000 participants engaging in materials each week. Not for credit, but to learn. Massive Open Online Courses (MOOCs) began in 2008, in Canada, when Steven Downes and George Siemens offered a course on Connectivism and Connected Knowledge. 2200 learners from around the world enrolled in that first MOOC. While MOOCs originated within the open educational resources (OER) movement and Connectivist roots, recently major universities and several commercial educational institutions have joined the MOOC movement.  

Also the MOOCs themselves have changed enough to warrant a distinction between cMOOCs (‘connectivist’ MOOCs holding true to principles Connectivism) and xMOOCs(‘instructivist’ MOOCs that are usually given by existing colleges and universities from platforms such as CourseraUdacity and Futurelearn).

In the past year, with offerings of xMOOCs, this has become probably the most important trend for education institutions, and individuals, to watch. While the following info-graphic predicts that MOOC offerings will grow to 118 in 2013, that actual number of MOOCs available on line so far this year (and it’s only July) is in the thousands.

rise-of-the-moocs-large

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

 MOOCs (Massive Open Online Courses)

 – Lịch sử hình thành

Các khóa học MOOCs có số lượng học viên lên tới 2500 hoặc 25000 người tham gia mỗi tuần. Mô hình Các khóa học online quy mô lớn (MOOSs) bắt nguồn từ Canada, năm 2008, khi Steven Downes and George Siemens tổ chức một khóa học về Chủ nghĩa kết nối và Kiến thức  được kết nối (Connectivism and Connected Knowledge.),  có tới 2200 học viên từ khắp nơi trên thế giới đăng kí khóa học MOOCs đầu tiên đó. Trong khi MOOCs hình thành do sự kết hợp từ các Nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER) và Bản chất của sự kết nối, thì trong thời gian gần đây đã phong trào MOOC đã có sự tham gia của các trường Đại học lớn và các một vài Tổ chức Thương mại Giáo dục.

Chính các khóa học MOOCs cũng thay đổi để đảm bảo sự phân biệt rõ ràng giữa cMOOCs (‘connectivist’ MOOCs : MOOCs kết nối: giữ được đúng nguyên tắc là “Kết nối”) với xMOOCs (‘instructivist’ MOOCs : MOOCs hướng dẫn:  là những khóa học MOOC nhưng vẫn có sự tham gia hướng dẫn của Giảng viên từ các trường Cao đẳng, Đại học; một số tổ chức đang thực hiện các khóa học (xMOOCs) này như: Coursera, Udacity, và Futurelearn.

– 12 lợi ích của các lớp học MOOC:

 1. Lớp học có thể tổ chức ở bất cứ nơi nào có kết nối internet
 2. Lớp học có thể được tổ chức với bất cứ ngôn ngữ nào
 3. Có thể sử dụng các công cụ online phù hợp với mục tiêu hoặc các công cụ mà người học đang sử dụng
 4. Lớp học không có giới hạn về thời gian và không gian địa lý
 5. Có thể tổ chức lớp ngay sau khi thông báo với người học.
 6. Nội dung học được tất cả mọi người chia sẻ
 7. Việc học diễn ra ở bối cảnh ít trang trọng/chính thống hơn
 8. Việc học có thể diễn ra một cách ngẫu nhiên/ tự nhiên thông qua việc  trao đổi thông tin, bài viết giữa những người học.
 9. Người học có thể kết nối và học hỏi từ những lĩnh vực ngành nghề khác nhau, các công ty khác nhau.
 10.  Người học không cần có bằng cấp nào cũng có thể theo học,
 11. Người học mở rộng môi trường  học tập cá nhân của mình và/ hoặc kết nối mạng lưới (nerwork) bằng cách tham gia một lớp học MOOC.
 12. Bạn sẽ nâng cao kỹ năng học tập suốt đời, bởi vì khi tham gia lớp học MOOC, bạn sẽ phải nghĩ về việc học và tiếp thu kiến thức của bản thân mình.

see also…http://hoctapketnoi.net/blog/2013/05/24/mot-so-van-de-ve-mooc-va-mo-hinh-ung-dung-cooc-tai-viet-nam-on-mooc-and-applying-model-cooc-for-vietnam-practice/

One thought on “Massive Open Online Course (MOOC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s