Gender Issues

Dưới đây là bản tiếng Việt

This blog entry was contributed by:
Ashley Laracy, M.A.
Gender Mainstreaming Advisor
Uniterra volunteer with WUSC, Vietnam

genderAccording to the World Bank…

[In Vietnam,] …women have made major gains in education enrollment, but are still highly segregated into particular fields. The gender gap in primary school has been eliminated and women have caught up and even surpassed men in terms of attaining college degrees.

This is actually a worldwide trend in countries where women are receiving education. In Canada and other western countries women outnumber the men when graduating from undergraduate and masters level degrees. However, for PhD degrees male graduates outnumber the female graduates.

Furthermore, while women in Vietnam are dominating in the education sphere, …“there is significant degree of segregation of men and women in their fields of study, which is connected to the significant segregation in terms of occupation and industry employment as well.”

This is another worldwide trend whereby women and men are choosing education based on societal expectations about what is a woman’s and man’s job. Women’s work is generally considered to be related to their ‘caring and domestic nature’ which leads them to jobs as teachers, administrative assistants, and nurses. Men’s work is considered to be in science, technology, and business.

Problem: When men enter into non-traditional fields (i.e., nursing, teaching, chefs) they often receive higher salaries than their female counterparts, and are more likely to be promoted to positions of management.

Problem: When women attempt to enter non-traditional fields, they face discrimination and often sexual harassment from co-workers or superiors.

What should VACC member colleges consider regarding gender issues when they develop curriculum?

1)    It doesn’t start with curriculum; it begins with marketing and recruitment of staff and students. Are women and men represented in marketing and promotional materials equally? Are faculties, staff, and teachers made up of both females and males? Who is in the pictures? Who is featured in welcome messages to students?

  • Do you believe that high school female students would feel welcome into an engineering faculty?
  • Do you believe males students would feel discrimination if they wanted to join the nursing faculty?

2)    Women and men are different, with different learning and communication styles. This means that teachers must develop their curriculum, activities, and evaluation tools to appeal to all learning styles. Females are predominantly auditory learners, while males rely more on visual materials when studying and recalling information.

  • Although in most situations society believes that men make better police officers than women because of their physical size and strength. However, that dismisses some of the more important aspects of policing like negotiation during hostage situations, or suicide attempts. Women have proven to be better communicators in these situations and are more successful at coming to a resolution.

3)    “Another concern is that educational materials still promote gender stereotypes.” Colleges need to be aware of the language used in their curriculum and training materials. Just like marketing and recruitment, we must ask, who is being represented in the images? Who is being presented in examples? Is it reinforcing gender norms and stereotypes? Are we using material that has been written by women? Are we hosting female or male guest speakers who work in non-traditional roles?

Vietnamese version by:
Nguyen Thi Nhung 
Training cum International Collaboration Specialist
Center of Training and Enterprise Co-operation Tra Vinh University

Vấn đề về giới tính

Mục này được đóng góp bởi:

Ashley Laracy, M.A.
Cố vấn về vấn đề lồng ghép giới tính
Tình nguyện viên Uniterra của WUSC, Việt Nam
Theo Ngân hàng Thế giới …

[Ở Việt Nam,] … tỷ lệ phụ nữ đi học đã tăng đáng kể, nhưng vẫn còn tách biệt thành nhiều lĩnh vực khác nhau. Khoảng cách về giới tính trong trường tiểu học đã được xóa bỏ và phụ nữ đã bắt kịp và thậm chí họ còn có thể vượt trội hơn nam giới trong việc đạt đến trình độ cao đẳng.

Điều này là một xu hướng nổi bật trên toàn thế giới, đặc biệt ở những nước phụ nữ được giáo dục. Ở Canada và các nước phương Tây khác, số lượng phụ nữ tốt nghiệp đại học và thạc sĩ nhiều hơn nam giới. Tuy nhiên, đối với tiến sĩ thì nam gới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới.

Hơn nữa, trong khi phụ nữ ở Việt Nam đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực giáo dục, … “sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực nghiên cứu, sự phân biệt này gắn liền với sự phân biệt về nghề nghiệp cũng như tuyển dụng các ngành nghề. Đây là một xu hướng khác trên thế giới. Xu hướng này cho thấy phụ nữ và nam giới lựa chọn nền giáo dục dựa trên kỳ vọng của xã hội về công việc của họ. Công việc của phụ nữ thường liên quan đến ‘bản năng chăm sóc và nội trợ’, bản năng này hướng họ đến một số công việc như giáo viên, trợ lý hành chính, và y tá. Công việc của nam giới thường liên quan đến các lĩnh vực như khoa học, công nghệ và kinh doanh.

Vấn đề đặt ra: Khi người đàn ông tham gia vào các lĩnh vực không phải sở trường (ví dụ: điều dưỡng, giảng dạy, đầu bếp) họ thường nhận được mức lương cao hơn so với phái nữ, và có nhiều khả năng được thăng chức quản lý hơn.

Vấn đề đặt ra: Khi phụ nữ nổ lựa tham gia vào các lĩnh vực không phải sở trường, họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và quấy rối tình dục từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Các trường thành viên VACC nên xem xét vấn đề gì liên quan đến vấn đề giới trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy?

1) Ta không nên bắt đầu với chương trình giảng dạy, ta cần bắt đầu bằng việc quảng bá và tuyển dụng nhân viên và sinh viên. Phụ nữ và nam giới có thể được xem là hình ảnh đại diện trong việc quảng bá cũng như các tài liệu quảng bá với vai trò tương đương không? Cả phụ nữa và nam giới có thể giữ vai trò là giảng viên, nhân viên và giáo viên không? Ai là hình ảnh đại diện? Ai đóng vai trò chủ đạo trong thông điệp chào mừng gửi đến sinh viên?

  • Bạn có tin rằng các nữ sinh trung học phổ thông có hứng thú tham gia vào khoa cơ khí?
  • Bạn có tin rằng các nam sinh phải chịu sự phân biệt đối xử khi họ tham gia học ngành điều dưỡng?

2) Giữa nam và nữ luôn có sự khác biệt, khác nhau cả trong cách giao tiếp và học tập. Điều này có nghĩa là giáo viên phải phát triển chương trình giảng dạy, hoạt động giảng dạy, và phương pháp đánh giá sao cho phù hợp với mọi cách học tập của học sinh. Giác quan học tập của phái nữ thường là thính giác, trong khi nam giới thường dựa vào các tài liệu trực quan trong quá trình nghiên cứu và nhớ lại thông tin.

  • Mặc dù hầu hết trong các tình huống, xã hội tin rằng nam giới làm sĩ quan cảnh sát tốt hơn phụ nữ bởi vì họ có thể lực tốt. Tuy nhiên, nhận định này đã bỏ qua một số khía cạnh quan trọng trong công việc của một người cảnh sát như đàm phán trong các tình huống nạn nhân bị bắt làm con tin, hoặc tự tử. Trong những tình huống này, phụ nữ phát huy vai trò hiệu quả hơn so với nam giới vì phụ nữ có kỹ năng giao tiếp tốt hơn và thành công hơn trong việc đưa ra giải pháp.

3) “Một mối quan tâm khác là tài liệu giáo dục vẫn còn ủng hộ cho những thành kiến về giới tính.” Các trường đại học cần ý thức về việc sử dụng ngôn ngữ trong chương trình giảng dạy và tài liệu giảng dạy. Cũng giống như quá trình quảng bá và tuyển dụng, chúng ta cần đặt ra câu hỏi, ai được xem là hình ảnh đại diện? Ai được xem là ví dụ minh họa? Việc quảng bá có làm tăng thêm các chuẩn mực và định kiến về giới tính không ​​? Chúng ta có đang sử dụng những tài liệu do phụ nữ soạn thảo không? Khách mời nam và nữ của chúng ta có phải là những người làm việc trong các lĩnh vực phi truyền thống không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s